Permanentný makeup

Čo je permamentný make-up, PMU alebo aj tetovanie?

Je to kozmetická procedúra, počas ktorej sa do 2 a 3 vrstvy pokožky implementujú (mikroimplementácia) mikropigmenty do hlbky 0,3 až 0,6 mm. Mikroimplementácia sa vykonáva špeciálnym tetovacím prístrojom so sterilnou ihlou.

Cieľom PMU je dosiahnuť estetickú korekciu, zlepšenie a zvýraznenie vybraných častí tváre.

  • Mikropigmentácia obočia
  • Mikropigmentácia očných liniek
  • Mikropigmentácia pier